Ziemia nasza Planeta XMC.PL

SuperGEO.XMC.PL

Planeta Ziemia Geografia Geologia Geodezja Tematy Informacje Teoria Mapy Świat

🌍 Podział Map i Terytorii

Mapy dzielimy według:

  1. skali , wyróżniamy:
  • m.topograficzne, wykonane terytorialnego dużych skalach, terytorialnego odwzorowaniach wiernokątnych, mają minimalne zniekształcenia odległości terytorialnego pól, toteż możliwe SA na nich dokładne pomiary. Treść tych map jest zazwyczaj nanoszona na podstawie zdjęć lotniczych terytorialnego bezpośrednich pomiarów terytorialnego terenie.
  • m. przeglądowe, obejmuja większe obszary niż mapy topograficzne terytorialnego pozwalają na dojrzenie przewodnich rysów powierzchni globu. Często stosuje się barwienie obszarów położonych pomiedzy poziomicami według przyjętej skali barw, zwanej skalą hipsometryczną.
  1. zasięgu terytorialnego (mapy regionów, państw, kontynentów itp.)
  2. treści mapy, wyróżniamy:
  • m. ogólnogeograficzne, przedstawiające rzeźbę terenu, wody, drogi , zabudowania i inne elementy środowiska geograficznego. Dzielą się na mapy fizyczne ( hipsometryczne) i mapy polityczno-administracyjne.
  • m. tematyczne, przedstawiające jeden lub kilka elementów będących główną treścią mapy. Wśród nich możemy wyróżnić:
  • mapy przedstawiające zjawiska przyrodnicze j. klimat, gleby, geologia, hydrograf

    [Czytaj Więcej]

Temat : Geodezja
Etykiety : , , , ,